Nou op die lug

alhoebekker

09:00-11:30

Interaktief

Uitsaaifrekwensies

Kies 'n provinsie uit die lys hier onder of klik op 'n provinsie op die kaart vir daardie streek se uitsaaifrekwensies. As daar probleme in jou gebied is met RSG se opvangs, klik hier en kies PROBLEME MET RADIO-ONTVANGS IN JOU STREEK by die onderwerp.

SA map Limpopo Mpumalanga Gauteng Noord-Wes Noord-Kaap Vrystaat KwaZulu Natal Oos-Kaap Wes-Kaap
Gauteng

Heidelberg 100.8 Johannesburg 101.5 Menlo Park 102.1 Pretoria 101.0 Welverdiend 102.0

Kortgolf-frekwensies

Van Maandag 8 April 2019 tot Donderdag 30 April 2020

Tyd (GMT)

Die gebruik van kortfolffrekwensies deur RSG is met ingang 1 April 2019 gestaak.

Frekwensie

Meter Band