Vincent
Datum:
22 Januarie 2020
Sender:
Veronique van Heyningen-Pieterse
Kategorie:
Algemeen
Gesien:
658
Gradering:

Vincent

Die egtheid van n selfportret van Vincent van Gogh is deur bevestig n jare van onserkerheid. Kunskenners het die selfportret, 1889, geidentifiseer as die enigste werk wat die Nederlandse meester tydens n psigotiese fase geskilder het.on (Bron: BBC)