Programme

TERUG

Kompas

Vorige Programme

Woensdag 17 Januarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand praat met Trudi van Wyk, hoofdirekteur by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, oor die sentrale aansoekestelsel. Chevonne Brown en Juanita Botha, twee ambagstudente deel ook hullle ervarings.

Trudi van Wyk
Hoofdirekteur: Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
086-999-0123
careerhelp@dhet.gov.za
www.careerhelp.org.za

Potgooi
Kompas 17 Januarie 2018

Arehan Brand praat met Trudi van Wyk, hoofdirekteur by die Departement van Hor Onderwys en Opleiding, oor die sentrale aansoekestelsel. Chevonne Brown en Juanita Botha, twee ambagstudente deel ook hullle ervarings.

Laai die mp3 af (18102KB)

Woensdag 10 Januarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand praat met Wendy Horn, Suid-Afrika se toponderwyser, oor haar passie vir onderwys en wat haar laat uitstaan bo ander onderwysers. En Shirley Lloyd, direkteur van die Nasionale Kwalfikasieraamwerk by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding praat oor wat ouers en studente kan doen wanneer hulle uitvind dat hulle by ‘n ongeakkrediteerde tersiêre instansie studeer het.

Wendy Horn
Hoof: Protea Heights Akademie, Brackenfell
021-981-0021
www.camelotint.co.za

Shirley Lloyd
Direkteur: Nasionale KwalifikasierRaamwerk
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
0-800-872-222
www.dhet.gov.za

Potgooi
Kompas 10 Januarie 2018

Arehan Brand praat met Wendy Horn, Suid-Afrika se toponderwyser, oor haar passie vir onderwys en wat haar laat uitstaan bo ander onderwysers. En Shirley Lloyd, direkteur van die Nasionale Kwalfikasieraamwerk by die Departement van Hor Onderwys en Opleiding praat oor wat ouers en studente kan doen wanneer hulle uitvind dat hulle by n ongeakkrediteerde tersire instansie studeer het.

Laai die mp3 af (18072KB)

Woensdag 3 Januarie 2018
19:30-20:00

Arehan Brand gesels met Narike Burger, ‘n studenteraadgewer by Camelot International Health & Skin Care Education, oor loopbaangeleenthede in die skoonheidsektor. En Shirley Lloyd, direkteur van die Nasionale Kwalfikasieraamwerk by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding vertel hoekom dit belangrik is dat jong mense weet wat die NKR is en hoe dit werk.

Narike Burger
Camelot International Health & Skin Care Education
021-914-9963
www.camelotint.co.za

Shirley Lloyd
Direkteur: Nasionale Kwalifikasieraamwerk
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding
0-800-872-222
www.dhet.gov.za

Potgooi
Kompas 3 Januarie 2018

Arehan Brand gesels met Narike Burger, n studenteraadgewer by Camelot International Health & Skin Care Education, oor loopbaangeleenthede in die skoonheidsektor. En Shirley Lloyd, direkteur van die Nasionale Kwalfikasieraamwerk by die Departement van Hor Onderwys en Opleiding vertel hoekom dit belangrik is dat jong mense weet wat die NKR is en hoe dit werk.

Laai die mp3 af (18660KB)

Woensdag 27 Desember 2017
19:30-20:00

Arehan Brand gesels met die Wes-Kaapse Minister van Sport en Kulturele Sake, Anroux Marais, oor loopbaangeleenthede in die sportbedryf. Arehan vind ook uit hoekom jong mense nie by ongeakkrediteerde instansies moet studeer nie.

Anroux Marais
Wes-Kaapse Minister van Sport en Kulturele Sake
021-483-4426
stacy.mclean@westerncape.gov.za
www.westerncape.gov.za

Joe Samuels
Bestuurshoof: SA Kwalifikasiesowerheid
012-431-5106
aduplesis@saqa.org.za
www.saqa.org.za

Potgooi
Kompas 27 Desember 2017

Arehan Brand gesels met die Wes-Kaapse Minister van Sport en Kulturele Sake, Anroux Marais, oor loopbaangeleenthede in die sportbedryf. Arehan vind ook uit hoekom jong mense nie by ongeakkrediteerde instansies moet studeer nie.

Laai die mp3 af (17845KB)

Woensdag 20 Desember 2017
19:30-20:00

Arehan Brand kyk na die belangrikheid van internskappe, en die rol wat dit speel wanneer jong mense werk soek. Hannelie van Straten-Kreuser, Direkteur: Menslike Bemagtiging in die kantoor van Wes-Kaapse premier, vertel van hulle internskapprogram. Arehan praat ook met twee studente wat internskappe voltooi het.

Hannelie van Straten-Kreuser
Direkteur: Menslike Bemagtiging
Kantoor van die Wes-Kaapse premier
021-483-5696
hannelie.kraeuser@westerncape.gov.za
www.westerncape.gov.za

Potgooi
Kompas 20 Desember 2017

Arehan Brand kyk na die belangrikheid van internskappe, en die rol wat dit speel wanneer jong mense werk soek. Hannelie van Straten-Kreuser, Direkteur: Menslike Bemagtiging in die kantoor van Wes-Kaapse premier, vertel van hulle internskapprogram. Arehan praat ook met twee studente wat internskappe voltooi het.

Laai die mp3 af (17550KB)

Woensdag 13 Desember 2017
19:30-20:00

Arehan Brand vind uit van loopbaangeleenthede vir onderwysers. En Lalien Cilliers van Via Afrika bespiegel of kunsmatige intelligensie ‘n bedreiging vir die onderwys inhou.

Dr. Heinie Brand
Direkteur: Professionele Ontwikkeling
Wes-Kaapse Onderwysdepartement
021-938-3000
Heinie.brand@westerncape.gov.za
www.westerncape.gov.za/dept/education

Lalien Cilliers
Ontwikkelingsbestuurder: Via Afrika
021-406-3528
lalien.cilliers@viaafrika.com
www.viaafrika.com

Potgooi
Kompas 13 Desember 2017

Arehan Brand vind uit van loopbaangeleenthede vir onderwysers. En Lalien Cilliers van Via Afrika bespiegel of kunsmatige intelligensie n bedreiging vir die onderwys inhou.

Laai die mp3 af (16129KB)

Woensdag 6 Desember 2017
19:30-20:00

Arehan Brand vind meer van 'n loopbaan as maatskaplike werker by Mariëtte Swart van die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Hy praat ook met Dorothea Gertse, ‘n maatskaplike werker by die Saartjie Baartman Sentrum vir Vroue en Kinders oor die 16 Dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders-veldtog.

Mariëtte Swart
Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Metro-Suid Distrik
mariette.swart@westerncape.gov.za
www.westerncape.gov.za/dept/social-development

Dorothea Gertse
Maatskaplike Werker: Saartjie Baartman Sentrum vir Vroue en Kinders, Athlone
Dorothea@womenscentre.co.za
www.saartjiebaartmancentre.org.za

Potgooi
Kompas 6 Desember 2017

Arehan Brand vind meer van 'n loopbaan as maatskaplike werker by Maritte Swart van die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Hy praat ook met Dorothea Gertse, n maatskaplike werker by die Saartjie Baartman Sentrum vir Vroue en Kinders oor die 16 Dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders-veldtog.

Laai die mp3 af (19417KB)

Woensdag 29 November 2017
18:30-18:50

Arehan Brand vind meer uit van loopbaangeleenthede in die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Hy gesels ook met ‘n paar jong mense oor hulle toekomsplanne ná matriek.

Kolonel Erica van Rooyen
Bevelvoerder: Menslike Hulpbronpraktyke & Administrasie
Suid-Afrikaanse Polisiediens
kinanatembinkosi@saps.gov.za
www.saps.gov.za

Potgooi
Kompas 29 November 2017

Arehan Brand vind meer uit van loopbaangeleenthede in die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Hy gesels ook met n paar jong mense oor hulle toekomsplanne n matriek.

Laai die mp3 af (19819KB)

Woensdag 22 November 2017
19:30-20:00

Arehan Brand vind meer uit van loopbaangeleenthede in die omgewing- en natuurbewaringsektor by Merle Collins van SANParke. En Anthea Bothma, ‘n jong toergids van die Sanbona Wildsplaas buite Montagu, deel haar ervarings as natuurbewaarder.

Merle Collins
SkakelbBeampte: SANParke, Kaapstad
021-689-4441
www.sanparks.org.za
Merle.collins@sanparks.org

Anthea Bothma
Toergids: Sanbona Wildsplaas, Montagu
021-010-0458
www.sanbona.com
antheabothma@yahoo.com

Potgooi
Kompas 22 November 2017

Arehan Brand vind meer uit van loopbaangeleenthede in die omgewing- en natuurbewaringsektor by Merle Collins van SANParke. En Anthea Bothma, n jong toergids van die Sanbona Wildsplaas buite Montagu, deel haar ervarings as natuurbewaarder.

Laai die mp3 af (20879KB)

Woensdag 15 November 2017
19:30-20:00

Arehan Brand vind uit van loopbaangeleenthede in die bemarkingsektor by Lynne Rippenaar-Moses, ‘n bemarkingsbeampte van die Universiteit Stellenbosch. En Albert van Wyk, ‘n jong entrepreneur wat ‘n miljoenêr op die ouderdom van 22 geword het, vertel van sy pad na sukses.

Lynne Rippenaar-Moses
Universiteit Stellenbosch & Wrap It Up PR & Communications
www.wrapstrat.co.za
info@wrapstrar.co.za

Albert van Wyk
Entrepreneur & Direkteur: Gazzaroo Website Design & Branding, Pretoria
www.gazzaroo.com
hello@gazzaroo.com

Potgooi
Kompas 15 November 2017

Arehan Brand vind uit van loopbaangeleenthede in die bemarkingsektor by Lynne Rippenaar-Moses, n bemarkingsbeampte van die Universiteit Stellenbosch. En Albert van Wyk, n jong entrepreneur wat n miljoenr op die ouderdom van 22 geword het, vertel van sy pad na sukses.

Laai die mp3 af (18806KB)