Programme

TERUG

Kompas

Soek

Datums
calendar calendar

Volgende Programme

Woensdag 13 Desember 2017
19:30-20:00

Arehan Brand vind uit van loopbaangeleenthede vir onderwysers. En Lalien Cilliers van Via Afrika bespiegel of kunsmatige intelligensie ‘n bedreiging vir die onderwys inhou.

Dr. Heinie Brand
Direkteur: Professionele Ontwikkeling
Wes-Kaapse Onderwysdepartement
021-938-3000
Heinie.brand@westerncape.gov.za
www.westerncape.gov.za/dept/education

Lalien Cilliers
Ontwikkelingsbestuurder: Via Afrika
021-406-3528
lalien.cilliers@viaafrika.com
www.viaafrika.com