Programme

TERUG

Regsake

Soek

Datums
calendar calendar

Volgende Programme

Maandag 25 September 2017
11:30-12:00

Die insolvensieregspesialis, Derek de Beer, sit sy gesprek met Ian Wessels en Igna Klynsmith voort. Hy verduidelik wat dade van insolvensie is, asook die gevolge van sekwestrasie, die pligte en bevoegdhede van 'n kurator en die volgorde waarin skuldeisers uit die insolvente boedel betaal word.