Programme

TERUG

Kopkrap

Potgooi

Kopkrap 16 Oktober 2018
Dinsdag 16 Oktober 2018

Arehan Brand en Gwen Koen, die Rekeningkunde-onderwyser van die St. Andrewís SekondÍre Skool in Elsiesrivier, behandel die 2018 aanvullende eksamens se Vraag 5 wat handel oor kontantvloeistate en die ontleding en vertolking van finansiŽle state.

Kopkrap 12 Oktober 2018
Vrydag 12 Oktober 2018

Johan Siljeur, die Geografie-onderwyser van die Cloetesville SekondÍre Skool in Stellenbosch, kyk na die verskille tussen middelbreedte- en tropiese siklone.

Kopkrap 11 Oktober 2018
Donderdag 11 Oktober 2018

Hannalie Malan, die Wiskunde-onderwyser van die HoŽrskool Brackenfell, doen hersiening van trigonometrie met Vraag 7 van die 2017 eindeksamen se Vraestel 2.

Kopkrap 9 Oktober 2018
Dinsdag 9 Oktober 2018

Arehan Brand en Gwen Koen, die Rekeningkunde-onderwyser van die St. Andrewís SekondÍre Skool in Elsiesrivier, doen hersiening van ouditverslae en die ontleding en vertolking van finansiŽle state. Hulle werk ook deur Vraag 5 van die 2018 aanvullende eksamen se vraestel, wat oor maatskappye handel.

Kopkrap 5 Oktober 2018
Vrydag 5 Oktober 2018

Die Geografie-onderwyser van die Cloetesville SekondÍre Skool in Stellenbosch, Johan Siljeur, doen hersiening van landelike en stedelike nedersettings.

Kopkrap 4 Oktober 2018
Donderdag 4 Oktober 2018

Hannalie Malan, die Wiskunde -onderwyser van die HoŽrskool Brackenfell, doen hersiening van trigonometrie.

Kopkrap 2 Oktober 2018
Dinsdag 2 Oktober 2018

Gwen Koen, die Rekeningkunde-onderwyser van die St. Andrewís SekondÍre Skool in Elsiesrivier, praat oor die inhoud wat eksamineerbaar is in vanjaar se eindeksamen.

Kopkrap 28 September 2018
Vrydag 28 September 2018

Arehan Brand en Trevor Forbes, die Besigheidstudies-onderwyser van die Zandvliet SekondÍre Skool in Macassar, doen hersiening van spandinamika, probleemoplossing en konflikbestuur.

Kopkrap 27 September 2018
Donderdag 27 September 2018

Arehan Brand en die HoŽr Meisieskool Paarl se Ekonomie-onderwyser, Elmari Basson, kyk na kontemporÍre ekonomiese kwessies soos toerisme, omgewingsvolhoubaarheid en inflasie insluit. Daar is ook wenke oor moontlike lang vrae wat leerders in die eksamen kan verwag.

Kopkrap 25 September 2018
Dinsdag 25 September 2018

Arehan Brand en Gwen Koen, die Rekeningkunde-onderwyser van die St. Andrewís SekondÍre Skool in Elsiesrivier, sluit af met die hersiening van balansstate, en begin om te kyk die ontleding en vertolking van finansiŽle state.