Programme

TERUG

RSG Landbou

Potgooi

RSG Landbou 28 April 2017
Vrydag 28 April 2017

Chris Viljoen kyk na die gemeenskapsbetrokkenheid van VLV-lede; wat die sukses bepaal in vennootskapsboerdery; Die RPO in die Noord-Kaap se fokus op opkomende boere; die MPO se deelname aan die Kaasfees; en loopbaangeleenthede vir studente in landboubestuur aan die NMMU se George-kampus.

RSG Landbou 27 April 2017
Donderdag 27 April 2017

Ren is n bekende natuurverskynsel, maar daar is min mense wat weet hoe ren gevorm word. Johan van den Berg van Santam Landbou praat oor renvorming. Daar is ook n bydrae deur WA Lombard oor die omvang van veediefstal in die Vrystaat, en Alfred Andrag kyk na besproeiingstegnologie. En ons kyk na biosekuriteit by skape.

RSG Landbou 26 April 2017
Woensdag 26 April 2017

Een van die hoogtepunte vir die MPO vanjaar is die Groot Kuddekonferensie wat eersdaags plaasvind. Dr. Chris van Dijk van die MPO praat oor die belangrikheid van hierdie byeenkoms. n Groot getal internasionale sprekers tree by die konferensie op. Daar is ook n bydrae oor lusernaanplantings, en dr. Karin Wessels kyk terug na die Intensiewe Skaapskool wat in Bloemfontein plaasgevind het.

RSG Landbou 25 April 2017
Dinsdag 25 April 2017

Albert Loubser gesels oor hoe mense moet omgaan met produksiediere. Hy gebruik die voorbeeld van n hoender, wat n besonder klein breinkapasiteit het. En Corrie Swanepoel van die Instituut vir Grond en Klimaat verduidelik wat met grondgesondheid bedoel word.

RSG Landbou 24 April 2017
Maandag 24 April 2017

Frikkie Mar van die Departement Landbou-ekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat vertel hoe verstedeliking die landbou raak. Daar is n gesprek met prof. Moritz van Vuuren oor antibakterile weerstand en hoe dit onder produksiediere hanteer moet word. En Herman Kleyhans gesels ook oor n kuddeprojek waarby die Santa Gertrudes-beesras betrokke is.

RSG Landbou 22 April 2017
Saterdag 22 April 2017

Sukses in grondhervorming lei tot sukses in die kommersile landbou. Chris Viljoen besoek Wesland Boerdery naby Saron om dit in die praktyk waar te neem.

RSG Landbou 21 April 2017
Vrydag 21 April 2017

Chris Viljoen kyk na erkenning aan plaaswerkers met sangtalent; hommeltuie; sigoreiproduksie; en antibiotikaweerstand in die landbousektor.

RSG Landbou 20 April 2017
Donderdag 20 April 2017

Damvlakke in die Wes-Kaap is uiters laag. Carl Opperman van Agri-Wes-Kaap skets die prentjie. Daar is ook inligting oor indringerplante wat waterhulpbronne negatief beinvloed. Soos gewoonlik is Johan van den Berg op sy pos met weerwaarhede, en hierdie keer gesels hy oor verdamping. En Nick Serfontein praat oor n veiling wat aan die begin van Junie plaasvind.

RSG Landbou 19 April 2017
Woensdag 19 April 2017

Wildboerdery op n intensiewe skaal het ook sy nadele, veral wanneer dit kom by die bekamping van siektes. Dr. Johan Kriek gesels oor hierdie probleem. n Besondere kuddekompetisie het onlangs in Graaf-Reinet plaasgevind, en Gawie van Wyk van die NWKV het nuus daaroor. Linde du Toit praat ook oor die stand van weiding, en die belangrikheid daarvan.

RSG Landbou 18 April 2017
Dinsdag 18 April 2017

Wat is die voordele van intensiewe skaapboerdery? Daar is ook n bydrae oor n boeredag wat die naby Kroonstad plaasvind.