Nou op die lug

Tjil

23:10-23:55

Interaktief

EposTwitter

Aanbieders

TERUG NA AANBIEDERS

Ian Wessels

 • Regsake 6 Julie 2020
  Maandag 6 Julie 2020

  Igna Klynsmith gesels met Ian Wessels oor die volgende regsake: 'n Hofaansoek dat onafhanklike kandidate ook in nasionale verkiesings mag staan. Wat is die beste manier om 'n studiefonds te skep? Watter proses moet gevolg word om plekname te verander? Hoe word jou bates verdeel as jy sonder 'n testament sterf? En 'n hofsaak wat demonstreer hoe moedswillig mense kan raak as hulle huwelik begin verbrokkel.

 • Regsake 29 Junie 2020
  Maandag 29 Junie 2020

  Igna Klynsmith bespreek die volgende regskwessies met Ian Wessels: Wetgewing oor diskriminasie teen gestremdes en outistiese kinders; 'n Appčlhofuitspraak oor die reg op toegang tot inligting wat deur die Reserwebank gehou word; die vereistes vir 'n boer om fonteinwater op sy plaas te bottel en te verkoop; en praktiese raad oor begunstigdebenoemings van pensioen- en polisvoordele.

 • Regsake 22 Junie 2020
  Maandag 22 Junie 2020

  Waarom word 'n dwelmhandelaar nie aangekla van poging tot moord nie? Wat is jou opsies as jou huisverband afbetaal is? Probleme met 'n testamentęre trust wat bepaal dat vyf van die erflater se eiendomme aan die trust oorgedra moet word, maar dit is nooit gedoen nie. Wetgewing oor kwelsugtige litigante, en wat bewys moet word as jy wil eis vir beserings in 'n winkel opgedoen.

 • Regsake 15 Junie 2020
  Maandag 15 Junie 2020

  Igna Klynsmith bespreek die volgende sake met Ian Wessels - 'n "Slim" prokureur waar slim sy baas vang. Mag jou werkgewer jou salaris verminder as jy van die huis af werk? Die slaggate as jy self 'n testament wil opstel. Huwelike buite gemeenskap van goed gesluit voor die aanwasbedeling, en die bevriesing van die langslewende se bankrekeninge as 'n gade getroud in gemeenskap van goed, sterf. Uitgawes teen jou boedel, en 'n hofsaak oor die polisie se optrede tydens inperking.

 • Regsake 8 Junie 2020
  Maandag 8 Junie 2020

  Wanneer kan iemand wat die Covid-19-virus versprei regtelik aanspreeklik wees? Hoe werk BTW op huurkontrakte wat voor die inwerkingstelling daarvan gesluit is? Moet bejaardes wat weer trou, dit in- of buite gemeenskap van goed doen? Wie kies die oordragprokureur by die verkoop van vaste eiendom? En kan 'n man wat ses jaar saam met 'n vrou woon, aanspraak maak op 'n deel van haar pensioen?

 • Regsake 1 Junie 2020
  Maandag 1 Junie 2020

  Hierdieprogram sal veral van belang wees vir eiendomsagente en eienaars van vaste eiendom. Aspekte van die Verbruikersbeskermingswet wat van toepassing is op alleenmandate, verhurings, die betaling van kommissie en SEB kategorieë word bespreek.

 • Regsake 25 Mei 2020
  Maandag 25 Mei 2020

  Igna Klynsmith nooi jou om regter te speel. Wat sal jou uitspraak wees op verskeie moeilike vrae oor die coronavirus? Hy bespreek ook wat aan 'n werknemer verduidelik moet word voordat sy dissiplinęre verhoor kan begin; wie werkloosheidsversekering mag eis, en wanneer 'n werkgewer aanspreeklik is vir wandade wat sy werknemer pleeg - selfs al is hy nie aan diens nie.

 • Regsake 18 Mei 2020
  Maandag 18 Mei 2020

  Wat is die beste roete vir 'n pa van drie kinders wat R250 000 aan een behoeftige kind wil gee, maar ook die ander twee gelyk wil behandel? Wat moet jou testament insluit as jy nie wil hę 'n insolvente erfgenaam moet sy erfporsie verloor nie? Wanneer kan jy 'n interdik teen gesinsgeweld kry? Mag verhuringsagente kommissie op 'n deposito soek? Wat is die verskil tussen 'n eiendomsagent en iemand wat namens jou help om 'n koper te soek? En watter dokumentasie het jy nodig as jy in die grendeltyd wil trek?

 • Regsake 11 Mei 2020
  Maandag 11 Mei 2020

  Wat is betaalbaar as 'n huurder in 'n ouetehuis sterf sonder om 'n maand kennis te gee? Watter plan kan 'n boer maak as hy 'n deel van 'n plaas gekoop het, maar daar is net een transportakte? Kan die bestuur van 'n deeltitelskema jou verhoed om jou eenheid op Airbnb te vehuur? As 'n getroude paartjie skei, maar later weer as lewensmaats saamwoon en die man kom te sterwe, het die vrou 'n reg op sy pensioen? Wat beteken "gemeenskaplike doel" in die strafreg?

 • Regsake 4 Mei 2020
  Maandag 4 Mei 2020

  Die regsvrae wat Igna Klynsmith met Ian Wessels bespreek, sluit in: Mag 'n bank wat as eksekuteur aangestel is, weier om 'n boedel te beredder as dit te klein is, of skuld wat reeds verjaar het van die boedel verhaal? Wat is die beste manier om geld aan minderjarige kinders te bemaak, en die vereistes vir 'n opsie om 'n gedeelte van 'n plaas te koop?